Ana Sayfa Güvenirlik

Güvenirlik

« Back to Glossary Index

Bir ölçme aracının tutarlılığı; aynı grup üzerinde ayn ı araçla ya da onun eşdeğeri bir araçla yapılan bağımsız iki ayrı ölçme sonuçlarının birbiriyle uyuşma derecesi. Güvenirlik çoğu kez aynı özellik üzerinde yapılan iki ölçme arasındaki ilişkiyi belirten korelasyon katsayısı ile gösterilir.

(ing. reliability)

« Back to Glossary Index