Ana Sayfa Kişilik

Kişilik

« Back to Glossary Index

Bireyi özgün kılan bireysel özelliklerin anlamlı bir bütünü.

Kimlik, bir kişiyi tanımlayan ve onu diğerlerinden ayıran benzersiz özellikleri, nitelikleri ve nitelikleri ifade eder. Bireyin kişiliği, inançları, değerleri, ilgi alanları ve sosyal bağlamlardaki rolleri gibi yaşamının çeşitli yönlerini kapsar. Kimlik gelişimi hem iç faktörlerden (örneğin kişisel gelişim) hem de dış faktörlerden (örneğin toplumsal normlar ve beklentiler) etkilenen yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

Psikolog Erik Erikson’un ünlü bir sözü kimliğin önemini vurgulamaktadır: “İnsan varlığının sosyal cangılında, kimlik duygusu olmadan hayatta olma hissi yoktur.”

Reklam

Kimlik üzerine iyi bilinen bir vaka çalışması, hatalı bir sünnetten sonra kız olarak yetiştirilen David Reimer’in hikayesidir. Bu vaka, cinsiyet kimliğinin karmaşıklığını ve gelişiminde hem biyolojinin hem de sosyalleşmenin oynadığı rolü göstermiştir.

Ayrıca bakınız: benlik kavramı, benlik saygısı, Erikson’un psikososyal gelişim aşamaları, kimlik krizi

(ing.) identity