Ana Sayfa Bağlanma

Bağlanma

« Back to Glossary Index
  1. Bir çocuğun ilk bakım veren kişi ile oluşturduğu güçlü bağ.
  2. Yavru organizmaların belli bireylere yakın olmayı arama ve onlarla birlikte olduğunda kendini güvende hissetme eğilimi.
  3. Psikiyatrist John Bowlby, insanlar arasında kalıcı bir psikolojik bağın varlığına dayanan, kişinin özellikle bebeklik ve erken çocukluk dönmelerinde en az bir birincil bakıcı ile güçlü bir bağ kurma ihtiyacı olduğu inancını açıklamak için geliştirdiği teoridir.

Bağlanma, bir kişiyi diğerine, tipik olarak bir bakıcı ile bir çocuk arasında bağlayan derin bir duygusal bağdır. Bu bağ, bir çocuğun gelişiminde çok önemli bir rol oynar, güvenlik duygusunu ve yaşamının ilerleyen dönemlerinde sağlıklı ilişkiler kurma becerisini etkiler. John Bowlby ve Mary Ainsworth tarafından ortaya atılan bağlanma teorisi, güvenlik ve rahatlık hissi sağladıkları için çocukların doğuştan bağlanma ihtiyacı duyduklarını öne sürer. Dört ana bağlanma türü vardır: güvenli, kaygılı-kararsız, kaygılı-kaçıngan ve dağınık.

Vaka Çalışması: Mary Ainsworth’un “Garip Durum” deneyi, bebekler ve bakıcıları arasındaki bağlanma kalitesini değerlendirmiştir. Bu çalışmada, bebekler kontrollü bir ortamda bakıcılarından kısa süreliğine ayrılmış ve daha sonra tekrar bir araya getirilmiştir. Bebeklerin ayrılma ve yeniden bir araya gelmeye verdikleri tepkiler, bağlanma stilleri hakkında fikir vermiştir.

Alıntı: “Bağlanma, bir kişiyi zaman ve mekan boyunca diğerine bağlayan derin ve kalıcı bir duygusal bağdır.” – John Bowlby

Reklam

Ayrıca bakınız: Bağlanma teorisi, John Bowlby, Mary Ainsworth, Garip Durum

Konuyla Alakalı Yazılarımız:

Yaşam Boyu İlişkilerimizde Rol Oynayan Bağlanma Stilleri

Bağlanma Stillerinin Sosyal İlişkilerde ve Terapi Sürecindeki Rolü Nedir?

Bağlanma Stilleri ve Ebeveynlik