Ana Sayfa Korelasyon Katsayısı

Korelasyon Katsayısı

Çiftler halinde düzenlenmiş iki dizi ölçüm ya da ölçme sonucu ara-sındaki ilişkiyi gösterir ve + 1.00 ile -1.00 arasında değer-ler alabilir. + 1.00 (ya da – 1.00) mükemmel bir ilişkiyi, 0.00’lık bir katsayı İse iki ölçüm arasında hiç ilişki olmadığını gösterir.

(ing. coefficient of correlation)