duygusal sosyal fiziksel gelişim

Bir Bebeğin Hayatının İlk Aylarında Neler Olur?

Bir bebek hayatının ilk birkaç ayında birçok fiziksel, duygusal ve sosyal değişimden geçer. Bu süre zarfında bebekler çevrelerindeki dünya ile nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenirler. Beden dili ve yüz ifadeleri aracılığıyla başkalarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler. Yuvarlanma ve emekleme gibi motor beceriler geliştirirler. Ayrıca, bakım verenlerin gülümsemelerine veya sözlerine kendi gülümsemeleri veya sesleriyle karşılık vererek çevrelerindeki kişilerle ilişki kurmaya başlarlar. İnsan türünün yapısı gereği bebekler diğer canlılara göre anne karnında gelişiminin tamamlamadan doğar. Bunun en temel sebeplerinden birisi büyük olan beynin yani kafatasının anne rahminden çıkışının kolay olması içindir. Bu sebeple de çoğu canlı gibi doğar doğmaz yürüyemez, yemek yemeye başlayamaz çünkü bebek gelişim aşamalarını dışarda tamamlamaya devam ediyordur. Bu süre gittikçe yavaşlamakla birlikte 2 yaşına kadar devam eder. bu süreçteki en önemli ve gelişime açık noktalardan birisi beyin gelişimidir. Özellikle ilk altı ay olmak üzere muazzam seviyede bir beyin gelişimi içerisinde olan bebekleri bu süreçte hem uyaranlarla hem de doğru bakımla desteklemek hayati bir öneme sahiptir.

Erken Bebeklik Döneminin Farklı Aşamaları ve Dönüm Noktaları

Erken bebeklik döneminde (doğumdan 3 aya kadar) bebekler birkaç farklı gelişim aşamasından geçerler. Her aşamada, sağlıklı bir hızda öğrendiklerini ve büyüdüklerini gösteren çeşitli kilometre taşlarına ulaşırlar. 

  • – Yenidoğan (0-3 hafta): Yenidoğanlar zamanlarının çoğunu uyuyarak veya yemek yiyerek geçirirler ancak doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde sık gördükleri yüzleri de tanımaya başlarlar. Dokunmaya ve seslere tepki vererek bakımverenlerinin annelerinin etkileşimine yanıt olarak miyavlamaya benze sesler çıkarmaya başlarlar.
  • – Bebek (4-12 hafta): Bu aşamada bebekler yuvarlanma veya nesneleri ellerinde tutma gibi daha karmaşık motor beceriler geliştirmeye başlar. Ayrıca başlarını seslere doğru çevirerek veya tepki olarak sesler çıkararak seslere daha aktif ve hedefe yönelik bir şekilde yanıt vermeye başlarlar. 
  • -Harekete başlayan çocuklar (13-24 hafta): Hareket etmeye başlayan çocuklar bu aşamada emeklemeye ve ellerini kullanarak etraflarındaki nesneleri keşfetmeye başlayacaktır. Ayrıca, kendileriyle konuşulduğunda gülümseyerek veya yakın tutulduklarında temas için uzanarak insanlara daha aktif bir şekilde yanıt vermeye başlayacaklardır. 

Bebeğin Fiziksel, Duygusal ve Sosyal Gelişimini Desteklemede Bakım Verenlerin Rolü 

Bakımverenler, erken bebeklik döneminde sağlıklı fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Birincil bakımvereni, bebeği zarar görmekten veya tehlikelerden korurken keşfetmeyi teşvik eden güvenli bir ortam sağlamalıdır. Bakımveren, gün boyunca bebekle konuşarak veya bilişsel gelişimi destekleyen ce-ee gibi oyunlar oynayarak bebekle sık sık etkileşime girmeli ve aynı zamanda gerektiğinde bebeği kucaklama veya sallama gibi fiziksel temas yoluyla rahatlık sağlamalıdır. Gelişimi hala aktif ve yoğun olarak devam eden bu canlıya zengin bir duygusal ve bilişsel bir ortam sağlanması çocuğun bütün hayatında etkin bir rol oynayacaktır.

Reklam

Erken Bebeklik Döneminde Sağlıklı Fiziksel, Duygusal ve Sosyal Gelişimi Desteklemek için İpuçları 

 Erken bebeklik döneminde sağlıklı fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimi teşvik etmek için bakımverenlerin uygulayabileceği birkaç adım vardır:

  • Hareketi teşvik edin: Bebeklerin yuvarlanma veya düzgün emekleme gibi motor becerilerini geliştirebilmeleri için gün boyunca hareket edebilecekleri bolca fırsata ihtiyaçları vardır. Bakımverenler, bebeğin herhangi bir engel olmadan güvenli bir şekilde hareket etmesi için bol miktarda alan olmasını sağlamalıdır. Bu alan, yaşına uygun oyuncaklarla dolu geniş bir oyun sahası sağlayarak yapılabilir.  
  • Olumlu pekiştirme sağlayın: Bebekler, yeni dönüm noktalarına ulaşırken bakıcıların olumlu pekiştirmeleriyle gelişirler. Bakıcılar, ister ilk kez yuvarlanma isterse de konuşulduğunda mırıldanma sesleri çıkarma olsun, her kilometre taşını kutlamalıdır. Bu, bebeklerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur ve bu da uygun duygusal gelişim için gereklidir.  Evet çocuklar belki hala kelimeleri anlamlandıramıyor olacaklar bu süreçte ama duygusal bağ özellikle anneyle ve sonrasında babayla ve diğer öncelikli bakımverenleriyle doğumla beraber kurulmaya başlar. Yani sizin bu destekleriniz her an çocuk tarafından hissedilmektedir.
  • Bebeğinizle etkileşim kurun: Bebeğinizle etkileşim kurmak, sosyal olarak gelişmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. Konuşmak, şarkı söylemek, okumak, oyun oynamak vb. bebeklerin dili daha iyi anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda rahatlık sağlayan harika yollardır. Bu durumu şöyle de düşünebilirsiniz, bir insan bir duruma maruz kaldıkça onu daha iyi tanımakta daha iyi öğrenmektedir. Çünkü beynimiz plastisite denilen uyum sağlama becerisi hayat boyu çalışmaktadır. Bu durumu bir de günde milyonlarca nöron oluşturan bir bebek için düşündüğünüzde durum çok daha etkili bir hale gelmektedir.
  • Rutinler oluşturun: Rutinler oluşturmak, bebeklerin bir sonraki adımda ne olacağını bildikleri için kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, genel sağlık için önemli olan sağlıklı uyku alışkanlıklarını teşvik etmeye yardımcı olur. Rutinler, her gün yapılan işlerde destek sağlamaya yardımcı olan banyo zamanı, beslenme zamanları, uyku zamanları vb. gibi günlük aktiviteleri içerebilir. Evet, beyin özünde düzeni ister değişikliği sevmez, tembellik etmek ister. Yine evet yetişkinler için değişiklikler faydalıdır çünkü beyin yeni işleri uyum sağlamak için çaba harcamak istemez. Fakat zaten bir bebeğin beyni bu dönemde birçok işle meşguldür. Tanıması gereken bir dünya, uyum sağlaması gereken bir sürü şey ve üretmesi gereken milyarlarca nöron vardır. Arada ne olacağını bilmek beynin bu dünyaya güvenmesine de yardımcı olacaktır. 

 Erken Bebeklik Döneminde Düzenli Kontrol ve Takibin Önemi

Erken bebeklik döneminde düzenli kontroller, bebeğinizin hem fiziksel hem de duygusal olarak düzgün bir şekilde büyümesini sağlamaya yardımcı olur. Bakımverenlerin kilo alma/verme, uyku düzeni, yeme alışkanlıkları gibi değişiklikleri not etmeleri önemlidir, böylece gerektiğinde olası sorunlar hızlı bir şekilde ele alınabilir. Ayrıca, düzenli kontroller sağlık hizmeti sağlayıcılarına yuvarlanma, nesnelere uzanma gibi gelişimsel kilometre taşlarını izleme fırsatı verir ve bu da uygun fiziksel büyümenin sağlanmasına yardımcı olur. Günümüzde bu hizmet hastaneler tarafından kontrol edilmeye çalışılıyor fakat günde bir sürü bebeği takip eden sağlıkçıların bu durumu yeterince takip edemeyeceğini bilerek kişinin kendisinin de takip etmesi ve bu süreçler hakkında bilgi sahibi olması da önemlidir. Bilinçli ebeveynler, sağlıklı çocuklar yetiştirir.

Sonuç olarak, erken bebeklik döneminde bebeğinizin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini anlamak, bu kritik büyüme döneminde yeterli bakım sağlamak için çok önemlidir. Sağlıklı gelişimi desteklemeye yönelik ipuçlarının yanı sıra her aşamada neler olduğunu anlayarak, bebeğinize doğumdan sonraki bu ilk birkaç ay boyunca ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamak için daha donanımlı olabilirsiniz. Bu sayede endişelenmeniz ya da hayatın akışına bırakmanız gereken noktalarda da daha doğru kararlar verebilirsiniz.