Ana Sayfa Kültür

Kültür

« Back to Glossary Index

Kültür, belirli bir insan grubunu karakterize eden ortak değerler, inançlar, gelenekler, uygulamalar ve sosyal davranışları ifade eder. Dil, din, mutfak, giyim, sanat ve gelenekler de dahil olmak üzere çok çeşitli unsurları kapsar. Kültür tarih, coğrafya ve sosyal etkileşim gibi çeşitli faktörler tarafından şekillendirilir ve toplumlar geliştikçe ve uyum sağladıkça zaman içinde değişebilir.

Kültür kavramını açıklayan bir örnek olarak, bireyci ve kolektivist kültürler arasındaki farklılıklarda bulunabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa gibi bireyci kültürler kişisel hedeflere ve bağımsızlığa öncelik verme eğilimindeyken, birçok Asya ülkesinde bulunanlar gibi kolektivist kültürler grup uyumunu ve karşılıklı bağımlılığı vurgular.

Kültürle ilgili ünlü bir söz antropolog Ruth Benedict’ten gelir: “Antropolojinin amacı dünyayı insan farklılıkları için güvenli hale getirmektir.”

Reklam

(İng. culture)