Ana Sayfa Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

« Back to Glossary Index

Davranışçılığın (öğrenme teorilerine dayanarak) ve bilişsel terapinin (bilişlerimizin veya düşüncelerimizin davranışlarımızın büyük bölümünü kontrol ettiği teorisine dayanarak) birleştirilmesini içeren tedavi.

(ing.) cognitive behavioral therapy

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları belirlemeye ve değiştirmeye odaklanan bir psikoterapi biçimidir. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğu ve düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirerek duygusal refahımızı artırabileceğimiz fikrine dayanır.

Reklam

BDT, olumsuz düşünceleri, inançları ve varsayımları belirlemek ve bunlara meydan okumak ve daha dengeli ve gerçekçi düşünme yolları geliştirmek için bir terapistle çalışmayı içerir. Bu, olumsuz düşüncelerin sorgulandığı ve daha olumlu ve doğru olanlarla değiştirildiği bilişsel yeniden yapılandırma gibi tekniklerin kullanılmasını içerebilir.

BDT ayrıca gevşeme teknikleri uygulamak veya refahı teşvik eden faaliyetlerde bulunmak gibi davranışsal değişikliklerin önemini de vurgular. Bu, bireylerin olumsuz davranış kalıplarını kırmalarına ve daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabilir.

BDT’nin anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) dahil olmak üzere bir dizi ruh sağlığı durumunun tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Tipik olarak birkaç ay veya daha kısa sürede tamamlanabilen kısa süreli bir terapidir.

(İng. Cognitive Behavioral Therapy, CBT)

Konuyla Alakalı Yazılarımız:

Bilişsel Çarpıtma Nedir?

Öfke Kontrol Problemi İçin Bir Teknik: Öfke Ölçer

Depresyon Hayatımızı Nasıl Etkiler? Depresyondan Kaçınmak için Aktivite Günlüğü

Yönetici İşlev Becerileri Nedir?